Автобиография

Антоний Тодоров

Роден на 10 декември 1957 г. в София. Женен, с две деца.

Образование

 • Средно образование в 9-та Френска езикова гимназия, София (1971-1976).
 • Висше образование по международни отношения във Висшия икономически институт, София (1978-1983).
 • Кандидат на историческите науки (1988).
 • Доктор на политологическите науки (2009)

Професионална дейност:

 • Професор по политология в НБУ (2012-). Редовен доцент по политология в НБУ (2002-2012).  Доктор на политическите науки (2009). Зам. ректор по международната дейност (2005-2007) Декан на Магистърски факултет (2003-2005).
 • Извънреден доцент по политически науки в Нов Български Университет (1999-2002), Директор на Франкофонската програма по политически науки (1999-). Ръководител на Департамента по политически науки (2001-2003).
 • Главен асистент (по политически науки и международни отношения) в Нов български университет (1990-1999 ).
 • Директор на Института за социални ценности и структури „Иван Хаджийски” и старши изследовател в ББСС „Галъп-интернешънъл”, София (1997-1999).
 • Старши съветник в отдел “Парламентарни изследвания” на Народното събрание (1995-1997).
 • Главен редактор на списание „Български наблюдател“ (1994-1995).
 • Редактор във в. „Култура“ (1992-1994).
 • Програмен директор (Програма „Български политически живот“) в Центъра за изследване на демокрацията, София (1990-1992).
 • Научен сътрудник в Института за социална история, София (1989-1990). Научно-технически сътрудник (1983-1984). Аспирант (1984-1988).

Стажове, специализации, лекции

 • Център за европейски изследвания и сравнителна политика, Париж, SciencePo, юли 2022
 • Институт за социални изследвания на политика, Париж 10, Нантер, 2017, 2018.
 • Докторски семинар на Франкофонскоото докторско училище, Букурещ, гост-професор 2004-2006, 2009-2011, 2014-.
 • Свободен брюкселски университет, Брюксел, гост-професор, юни 2008, 2010-2016.
 • Докторски семинар на Франкофонското докторско училище, Букурещ, 2009-2012
 • Международно докторско франкофонско лятно училище, София, 2009-2012
 • Докторски семинар на Международния център за франкофонски изследвания, Университет Париж Сорбона, ноември 2008
 • Югоизточно европейски университет, Тетово, Македония, гост-професор февруари-юни 2008.
 • Бургундски университет, Дижон, гост-професор, март 2007.
 • Франкофонско докторско училище за социални науки, докторантски курс, 2004, 2005, февруари и декември 2006.
 • Свободен университет в Брюксел, стаж със студентите от Франкофонската програма, септември 2002.
 • Бургундски университет, Дижон, гост-професор, май 2002.
 • Болонски университет – център Форли, септември 2001 г., лектор в семинар от Магистърската програма по права на човека.
 • Свободен университет в Брюксел, стаж със студентите от Франкофонската програма, септември 2001.
 • Институт за политически науки, Париж, май 2000, стипендия на Университетската агенция на Франкофонията.
 • Център за изследване на френския политически живот, Париж, ноември-декември 1999, стипендия на френското правителство.
 • Бургундски университет, Дижон, май-юни 1999, гост-лектор.
 • Североатлантическа асамблея, Брюксел, април 1997, стипендия на Североатлантическата асамблея.
 • Институт Изток-Запад, Прага, април-май 1997, стипендия на East-West Institute.
 • Дом на науките за човека, Париж (октомври-ноември 1995), стипенция на фондация Ендрю Мелън..
 • Съвет на Европа, информативен стаж за кореспондентите на списание „Diagonales Est-Ouest“, Страсбург, май 1994, май 1995, май 1997.
 • Център за изследване на френския политически живот, Париж (Национална фондация за политически науки, октомври-декември 1993).
 • Съвет на Европа, информативен стаж за кореспондентите на списание „Diagonales Est-Ouest“, Страсбург, май 1993.
 • Център за изследване на френския политически живот, Париж (Национална фондация за политически науки, октомври-ноември 1990; стипендия на Асоциацията за европейска интелектуална взаимопомощ).
 • Център за изследване на френския политически живот, Париж (Национална фондация за политически науки, ноември 1989.

Други дейности:

 • Член на Научния съвет на Франкофонския регионален център за научни изследвания, Букурещ (2022-)
 • Член на Асоциативния съвет на Университетската агенциs на Франкофонията (2013-2017) http://www.auf.org/auf/en-bref/nos-instances/le-conseil-associatif/
 • Член на УС на Международния център за социални науки (CISH) на ЮНЕСКО, Библос, Ливан http://www.cish-byblos.org/boardMembers (2012- )
 • Член на Научния съвет на Националната мрежа на Домовете за науките за човека, Франция (2012-2015) http://www.msh-reseau.fr/spip.php?article81
 • Съветник на президента на Републиката по въпросите на политическите послания (2007-2012)
 • Член на Europe and the Balkans International Network – University of Bologna. http://www.pecob.eu/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/EN/IDPagina/621.
 • Сътрудник на Groupe d’analyse socio-politique des pays d’Europe centrale et orientale (GASPPECO)р Université libre de Btuxelles. http://www.ulb.ac.be/rech/inventaire/unites/ULB609.html.
 • Член на националния консултативен съвет на Дипломатические институт към Министерството на външните работи (2005-)
 • Член на AISLF (Международна асоциация на социолозите-франкофони), член на УС (2004-2008)
 • Българска асоциация по политически науки, председател на УС (2002-2013)
 • Фондация “Развитие на гражданското общество”, член на УС (1998-2000)
 • Фондация “Манфред Вьорнер”, член на УС (1997-)
 • Фондация МАРКОМ (1996-)
 • Асоциацията на франкофоните в социалните науки, София (1993- ), член на УС.
 • Асоциация ACCESS, София (1991- ).
 • Обществен институт за социални и екологични изследвания, София (1992- ).
 • Българска Хелзинкска гражданска асамблея (1990- )
 • Център за изследване на демокрацията, член-учредител (1990-1992).

Награди:

 • Кавалер на Ордена на академичните палми, Франция, 2002
 • Кавалер на Националния орден за заслуги, Франция, 2019