When nothing goes right, go left!

Брекзит, Каталония, бежанци от Африка и Близкия изток, ограничения за демокрацията в Полша и Унгария, успех на евроскептиците на много избори, участие на националисти в европейски правителства – достатъчно основания за привържениците на Европа да се опасяват за нейното бъдеще. Причините за всяко едно от тези днешни тревожни явления са различни и разнообразни, но вероятно имат и общ знаменател, най-малкото, защото съвпадат както по време, така и по насоката на въздействието си – поставят под въпрос бъдещето на Европейския съюз като проект за едно широко пространство на свободата, равенството, просперитета и справедливостта.

Европа започна като общ пазар и проект за траен мир, основана на просвещенската либералната идея, че търговията ще измести войната (Кант, Монтескьо). До голяма степен това бяха широките очаквания във всички европейски общества след края на разрушителната Втора световна война. Тези настроения днес, за повечето поколения, които никога не са имали лошия шанс да изживеят война в своите страни, изглеждат архаични. Но тогава са играли важна роля при формулирането на европейския проект от политици, произлизащи от средите на християндемократите, политическите либерали и социалдемократите. Разбира се и тогава е имало различия между тези три съставки на европейската идея, но по въпроса за преодоляването на източниците на война е имало несъмнен консенсус.

Защо днес ЕС е оспорван?

Днешният европейски проект е вече много различен от първоначалния – Европейският съюз е разгърната институционална структура, присъстваща в националните законодателства и на европейско равнище като сложна система от норми, представителни институции, управленски инстанции, административни служби. Европейският пазар вече не е само общ, но единен, подчинен на сложни и многобройни правила, които го правят изключително защитен (един от най-сигурните за потребителите в сравнение с другите световни пазари). ЕС разви също многобройни общи политики в селското стопанство, индустрията,  търговията, но също във външната политика и сигурността. Това развитие беше продължително, противоречиво, но винаги се основаваше на постигането на трудни компромиси и нагаждания на националните очаквания към европейските ограничения.

Наред с тези значителни развития, обаче, ЕС поражда също и значителни недоволства. Днес вече сме наясно, че постиженията на европейската  интеграция са разпределени изключително неравномерно както в отделните европейски общества, така и между отделните европейски държави, особено след последното разширяване от 2004-2007 г. Но дори и обективните числа, показващи наличието на такива неравенства, да не са винаги еднозначни, разпространените представи за това, масовите усещания в обществата за такова неравенство, е много по-съществено за настроенията към ЕС днес.

Наред с това недоволства предизвикват и донякъде естествените процеси на бюрократизация на ЕС. Представата за „брюкселските елити“ като образовани в елитни университети, произхождащи най-често от заможни кръгове, високо платени и истински глобализирани, но които никак не познават социалната действителност на милионите европейци в отделните страни, е масово разпространена и поражда истинско отчуждение от европейските институции. Да не говорим, че в Европейския парламент, поради по-ниското участие на европейските избори, попадат както случайни депутати, неизвестни или с печална известност в своите страни, така и откровени евроскептици, които, парадоксално, са в институция, която смятат за ненужна.

Именно тези настроения подхранват евроскептични партии от крайните десни и крайните леви среди на политическия спектър. Евроскептицизмът като цяло оспорва по-нататъшната интеграция на европейските държави и предлага нещо противоположно: завръщане към националния суверенитет, отказ от интегрирани политики, превръщане на ЕС в междудържавна коалиция с координирани донякъде национални политики. Премахване и ограничаване на нашата обща система на съвместно споделен живот, на сближаване, на интегриране на нашите общества в една солидарна и равноправна общност. Но крайните евроскептици очакват всъщност разрушаването на ЕС, завръщането към системата от европейски държави в непрекъснато съперничество. Национализмът е днешната бомба с часовников механизъм, която заплашва да взриви постигнатото в ЕС от последните четири десетилетия. Това е едната заплаха пред бъдещето на ЕС.

Втората заплаха е статуквото, основано на убеждението, че ЕС е постигнал своя връх като се е превърнал в един пълномащабен единен пазар. Евентуално този пазар би могъл да се допълни от структура за сигурност, която във всеки случай не бива да оспорва ролята на Атлантическия съюз. Такова разбиране за статуквото се споделя най-вече от десните либерали в Европа. Според тях ЕС може да се развива едновременно към повече пазар (но и по-малка намеса на публичната власт в него) и към повече сигурност (разбирана като ограничаване на граждански права в полза на полицейските прерогативи). Накратко – един много сигурен пазар и нищо повече. Единни социални и данъчни политики, ограничаване на властта на големите корпорации, сигурност на работните места, активна политика на заетост и на нарастване на пазарното търсене – това десните либерали смятат за допълнително утежняващо бюджета на ЕС, за допълнителни данъци и пречки пред бизнеса.

Третата заплаха е връщането на Европа към един обикновен „съюз на отечествата“, ограничено сътрудничество между суверенните национални държави, което никак не би го отличавало от други съюзи в света като Евразийския или Африканския. Това би означавало демонтаж на дълго съгражданата система от общи правила, стандарти, процедури, превърнали се в навици и част от всекидневието на стотици милиони европейци. При това се предлага „завръщане“ към християнските корени на Европа, което заплашва както с налагането на „единна културна норма“ на всички европейци, така и вписване в един „сблъсък на цивилизациите“, определяни от Хънтингтън като общности, основани на религията и езика. Това е стратегията на десните консерватори, които в лицето на група консервативни интелектуалци през май 2017 г. лансираха своята парижка декларация – консервативен манифест под заглавие „Европа, в която можем да вярваме“.

Общото в тези три очертани визии за бъдещето на Европа – на крайните националисти, на десните либерали и на десните консерватори – е разбирането, че трябва да се завърнем към националния суверенитет с всички произтичащи от това последици. Сред тях най-вече укрепване на европейските граници (не само общите, но най-вече националните), връщане на строгия граничен контрол, изграждане на стени срещу мигрантите, затваряне в националните граници и опора върху националните идентичности. А ЕС да се ограничи най-вече в постигнатия единен пазар, в състезание с други големи конкуренти в световния пазар, без да се опитва да развива по-нататъшна интеграция и създаване на общо пространство на политиката и културата.

Ако Европа поеме то такъв път (независимо дали ще постави акцентът върху една от трите предлагани варианта на такава стратегия), това ще е сигурна гибел. Ако европейските държави се затворят в националните си граници, солидарността между тях бързо ще бъде пометена от старите конфликти и Европа ще се върне в състоянието си на класическа борба между държавите, често произвеждаща опустошителни войни. Ако ЕС се опита да бъде по-пазарен от неговите конкуренти, за да им бъде конкурентоспособен във всичко, ще загуби основните си конкурентни предимства на едно развито социално пространство, където просперитетът се разпределя много по-справедливо, отколкото в САЩ, Китай, Индия или Русия. Казано накратко, конкурентните предимства на ЕС, които го правят толкова привлекателен за мигранти от цял свят, е най-вече и преди всичко неговата характеристика на общност, основана на солидарността, социалната справедливост, свободата и равенството. Ако ЕС реши да се „християнизира“ наново, това вероятно ще разбуди много конфликти, потушени или забравени с развитието на европейската светска държава, в която няма официален религиозен канон, задължителен за всички. Този вариант несъмнено ще вкара Европа в един „сблъсък на цивилизациите“, който не е в неин интерес, нито пък ще доведе до друго, освен до глобализиране на религиозните конфликти.

Елементите на една възможна алтернатива

Нито един от тези три сценария не е задължителен, нито предначертан. Ако някой от тях се осъществи, това ще е поради нежеланието да се търси друг път, или поради неорганизираност на противниците на такъв сценарий. Ако нещата не вървят в желаната посока, трябва да се потърси друг път. Този път трябва да преодолява три фундаментализма: националния, религиозния и пазарния. Той се вписва в система от ценности, които традиционно се отстояват от леви движения.

Като пиша това, в никакъв случай не забравям, че левицата в Европа има дълга и разнообразна история. Тя е носела както освобождение, така и култ към революционното насилие и незачитането на различието. Левицата има своите „скелети в гардероба“, но в днешната ситуация именно тя има особено важна роля – променяйки себе си, да променя и Европа в една нова посока, която да позволи ЕС да запази единството си и да премине на по-висока скорост.

ЕС се нуждае спешно от реформа, при това реформа с революционни цели, която не просто променя едно статукво, а дава дългосрочна перспектива за бъдещето. Нито „повече национално“, нито „повече пазарно“, нито „завръщане към християнските корени“ е решение с дългосрочна перспектива. И ако левицата се подведе заради търсене на евентуална по-широка електорална подкрепа по такива идеи и загърби фундаменталните си принципи, тя ще загуби двойно. Веднъж, защото никога няма да може да бъде нито „по-национална“, нито „по-пазарна“, нито „по-християнска“ от своите опоненти. Второ, защото ако изостави своята интернационална визия, своята светска природа и своята социална чувствителност, ще изгуби онова, което винаги я е правило разпознаваема.

Елементите на една лява визия за Европа е добре да включат:

 • Решително намаляване на социалните неравенства, както икономическите, така и основаните на общественото признание и на участието в обществените дела.
 • Насърчаване на икономика, която не цели печалба, а задоволяване на обществени потребности.
 • Освобождаване на обществото от всепроникващата пазарна конкуренция, която е разрушителна за непазарните сфери.
 • Отстояване на принципа на светската държава като единствено възможна рамка на мирно съжителство на вероизповеданията.
 • Защита на обществото, на публичната сфера, на общодостъпната природна среда на човека от обсебването им от частните корпорации и пазарната логика.
 • Решително отстояване на солидарността в обществото като принцип на уважение към незаменимия принос на другия в общите дела.
 • Противопоставяне на всички форми на дискриминация, изолация и подценяване на отделни човешки групи и общности заради тяхното различие.
 • Насърчаване на самоуправлението като действителна алтернатива на бюрократизацията и нейния съюз с корпорациите.

Такава алтернатива за Европа не само ще спаси европейската интеграция, но може да изведе ЕС на нова и много по-добра позиция. Последният Съвет на Партията на европейските социалисти в Лисабон даде някои положителни заявки в тази насока, като се позова и на несъмнените постижения на социалистическото правителство в Португалия.

Но заявката е засега само едно добро намерение, защото европейските социалисти продължават са изпитват страхове, основани както на наследството на европейската левица, така и на поредицата електорални провали в последните години. От една страна това е страхът, че една по-радикална и по-социална визия за Европа възбужда (по стар навик) обвинения в носталгия към съветския комунизъм. От друга страна, това е страхът, че ако не поемат някои от популярните теми като страховете от имиграцията, от „загубата на национална идентичност“, от „ислямския тероризъм“, от „залеза на Европа“, социалистите ще продължават да губят избори. Тези страхове са лош съветник, защото само могат да възпрат реализирането на една друг алтернатива за Европа.

Има и друг риск, който е по-сериозен – убеждението, че една друга алтернатива за Европа е по силите само на социалистите от ПЕС. Такова убеждение е разрушително – алтернативата изисква търсене на мостове и сътрудничество с другите, както с другите леви движения, така със зелените, с разнообразни нови алтерглобалистки движения. Но сътрудничество дори с класическите консерватори, когато става въпрос са солидарността в обществото, или с класическите либерали, когато става въпрос за светската държава. Такава отвореност ще позволи постигането на истинска културна хегемония на идеите за една социална, солидарна, справедлива, отворена, екологична, антимонополна, човешка Европа.

Advertisements
Posted in Uncategorized | Вашият коментар

Печалната съдба на една революция

Стоте години изминали от Руската революция през 1917 вероятно са достатъчни, за да погледнем по-хладнокръвно на случилото се и на неговите последици. Събитието е достатъчно мащабно, за да не го смятаме за някаква историческа случайност, която би могла да не настъпи. Въздействието й върху Русия и света е от такъв порядък, че няма как да бъде омаловажено или сметнато за нещастно стечение на обстоятелствата.

Етимологията на думата „революция“ отвежда към завръщане в началната точка, преобръщане, затова и употребяваме думата в смисъл на дълбоко обществено преобразуване, на обществен преврат, на радикална промяна. Освен това революциите никога не се случват поради намеренията на някаква малка, макар и решителна група от хора, били те добронамерени или злонамерени. Макар, вероятно, без такава изпълнена с решимост група от революционери, събитието би било невъзможно. Революциите се случват заради дълбок социален конфликт, в който, ако перифразираме една от главните фигури на Съветската революция Владимир Улянов (Ленин), „управляващите повече не могат, а управляваните вече не искат“. Парадоксално, но тази негова формула е валидна и за всички последвали революции, включително онези, които промениха съветския свят.

Революция или преврат?

Днес споровете за това, как да назовем събитията от октомври 1917 г. продължават. Критиците на Съветската революция предпочитат да я назовават като „болшевишки преврат“, а официалното й наименование през съветската епоха беше „велика октомврийска социалистическа революция“, съкращавана като ВОСР (напомням това заради евентуалните по-млади читатели на този текст). И двете назовавания имат идеологическа програма. Ако е преврат, значи е дело на малка и решителна група, притежаваща въоръжена сила, и по този начин събитието представлява изкривяване на някакъв положителен политически процес, започнал с демократичната Руска революция от февруари 1917 г. Ако е велика социалистическа революция, значи е дело на широките маси и е открила пътя към нова епоха, така, както обичайно говорим например за Френската революция (и тя често съпътствана с прилагателното „велика“).

Ако погледнем, обаче, историята от 1917 г. по-хладнокръвно и решим да не задаване непременно идеологическа насока на разбирането си (макар всяко разбиране в крайна сметка да почива на някаква идеология), Съветската революция е радикалната фаза на започналата през февруари 1917 г. Руска революция. Така, както времето на Терора (1793-1795) е радикалната фаза на Френската революция. Въпросът обаче е: можем ли лесно да правим аналогии между събития, отделени от повече от столетие?

Аналогиите обаче ни позволяват често по-добре да разбираме случилото се. Ако погледнем към Русия през онази 1917 г., виждаме тоталния провал на царизма като политическа система на едно изпаднало в дълбока социална и политическа криза общество. Изходът от кризата през февруари 1917 г. не изглежда предопределен, нито сигурен, още повече, че Русия продължава да е във войната (Първата световна). Освен това през пролетта и лятото (един много кратък период), имаме очевидно напрежение между легитимността на две избрани чрез избори институции – Държавната дума и Конгреса на съветите. И двете имат демократичната легитимност на народния вот, и двете са извънредни, защото оспорват старата законност на царска Русия. Но най-вече политическият състав на двете ги отличава и поради това – противопоставя. В Думата преобладават либералните конституционни демократи (кадетите), в Съветите мнозинството първоначално е у социалдемократите (наричани още меншевики). Това е двувластие (Некрич А. и Геллер М, Утопия у власти, Москва 2000). Но и двете избрани демократични инстанции са многопартийни. Болшевики присъстват в Съветите, но в Думата депутатите им са арестувани още през 1914 г. заради антивоенна пропаганда. Това им дава ореола на най-радикалната опозиция, в сравнение с останалите партии. В Съветите има 4 партии – болшевиките, меншевиките, десните и левите есери (социал-революционери).

Радикализацията на политическия процес в Русия извежда към октомври болшевиките начело на Съветите и най-вече – в столичния Петроградски съвет. Това прави възможно те да свалят Временното правителство на Думата начело с меншевика Александър Керенски – променено съотношение на силите вследствие на задълбочаващата се политическа криза. За разлика обаче от другите демократични партии, болшевиките вече са формулирали две основни точки на програмата си: мир и земя (незабавно излизане от войната и преразпределение на земята в полза на обработващите я селяни). Затова успехът им е бърз и дори повсеместен – от октомври 1917 до март 1918 Съветите, с мнозинството вече на болшевиките и вече без участието на меншевиките и десните есери, поемат практически властта по цялата територия на огромната и вече бивша Руска империя. В новоизбраното от Съветите правителство всички членове са болшевики – революцията преминава в радикалната си фаза.

Защо е революция?

Октомври 1917 г. е без съмнение революционен акт, продължение на процеса от февруари. Революционен акт, защото едновременно преобразява Русия, а и света, като същевременно мобилизира огромна човешка енергия, разпалвайки въображението и желанието за „преобръщане“ на човешкия свят във всичките му измерения: политика, икономика, изкуство. Нито един обикновен преврат не може да се сравни с отприщената от една революция човешка енергия. Христо Смирненски приветства „червените ескадрони“: „в устрема ви милиони погледи са приковани със надежда и любов“. А Никола Вапцаров говори за епоха, в която „земята се отърсва от отровната си плесен“.

Добре е днес да си дадем сметка и за това, какъв е този свят през 1917 г. Време на Първата световна война, една истинска масова война, където са мобилизирани милиони, където се използват за първи път оръжия за масово поразяване (отровни газове), където бомбардировките и артилерийски обстрели на селищата стават масова практика, където загиват също толкова цивилни, колкото и военни. Разрушителна и разорителна война, която допълнително изостря всички икономически и социалнополитически конфликти в обществата на Европа и дава поле на изява и подкрепа за радикалните политически проекти.

Русия се оказва, изглежда, най-уязвимата на тази всеобща криза. Болшевиките завземат властта всъщност почти безкръвно, повечето от участниците в процеса са изненадани, но също и уморени от продължилата неяснота в политическата ситуация, където Временното правителство на Думата е безсилно и няма истински политически проект, а неговите критици са разделени по въпросите на бъдещето. Болшевиките се оказват по-решителни от всички останали.

Това е революция, защото успява за малко време да промени много неща в старата Русия: преразпределение на земята и оземляване на милиони селяни (преди колективизацията, която обръща нещата в края на 1920-те години); политическо изравняване (а и начало на социално изравняване) на мъжете и жените, особено в средноазиатските общества на Русия; отделяне на Православната църква от държавата и въвеждане на изцяло светско образование; признаване на дотогава несъществуващи права за жените като правото на развод и на аборт; признаване на правото на различните националности на самоопределение и дори отделяне, реализирано във федерализацията на Русия. Това е само първоначалната положителна равносметка, към която вероятно може да се добави модернизацията на страната по-късно с индустриализацията, урбанизацията и масовото ограмотяване – операции, макар и осъществени с много съпътстващо насилие, които трансформират дълбоко обществото в Съветска Русия.

Всичко това вдъхновява много хора и политически движения по света, които се борят за повече социална справедливост, за социално равенство, за национално освобождение, за граждански и политически права. Именно последното прави от Руската революция световен феномен. Промените в Съветска Русия и наследилия я Съветски съюз (СССР) се оказват заразителни – в останалия свят те дават опора на социални и политически движения и правителства за въвеждане на повече или по-малко дълбоки реформи в старите общества, за промени, немислими и дори невъзможни без натиска на примера, идващ от Русия. Такива социално-икономически новости като повсеместното въвеждане на 8-часовия работен ден, платеният годишен отпуск, платеният отпуск по майчинство, всеобщата система на социално осигуряване и много други, вероятно нямаше да се случат толкова бързо в индустриалния свят и другаде, без натиска на съветския пример. Същото се отнася вероятно и до разпространението на всеобщото избирателно право, десегрегацията и деколонизацията – и двете станали реалности в условията на Студената война, разбирана като състезание на два различни свята: Западния и Съветския.

Защо е революция с печална съдба?

Но защо днес по никакъв начин не можем да оценим резултатите от Руската революция единствено през нейните модернизационни постижения? Всяка модернизация има своята цена, съветската модернизация вероятно дори има още по-висока цена, което прави от Съветската революция събитие с печална съдба.

Така, както периодът от Френската революция наричан „Терора“ (с главна буква) и до днес хвърля дълга сянка върху постиженията на революцията като една непомерна цена, платена от обществото[1], така и насилието, което съпътства и се институционализира в хода на Съветската революция хвърля сянка върху нейните постижения. Насилие, първо в гражданската война (1918-1922), разделило дълбоко руското общество на два непримирими лагера и където белият и червеният терор са две страни на една монета. Насилие, второ, по време на усилената индустриализация и колективизация на селското стопанство през 1930-те години. Насилие, трето, институционализирано от вездесъщата политическа полиция (първоначално извънредната ЧК става постоянно НКВД, ГПУ или КГБ). Насилие, пето, превърнало се във всекидневие с началото на Московските процеси (1936-1938) и развило се в последователни вълни на политически чистки и репресии. Насилие, шесто, институционализирано от архипелага ГУЛаг, произвело цяло поколение от политически затворници, които и след освобождението си (ако са имали този късмет), носят следите от убийствените условия на живот и труд в лагерите. Насилие, най-сетне, макар и предизвикано от чужда агресия, по време на белязалата почти всяко съветско семейство Втора световна война, донесла огромни загуби и нанесла огромни морални поражения върху съветското общество. Резултатът е едно милитаризирано общество, живеещо постоянно в страх и непрекъсната мобилизация, търсещо закрила в йерархията и невярващо на собствените си сили като общество.

Всяка революция е насилствена и затова по-късните революционери се опират на ненасилствената съпротива и „нежните революции“. Но насилието, съпътствало Съветската революция през първите две нейни десетилетия, белязва дълбоко нейната съдба и я прави печална. Не че заличава изобщо нейните действителни постижения, но дългата сянка на насилието ги засенчва и дава оправдания за тяхното тотално отхвърляне след рухването на Съветската система.

Съдбата на революцията е печална и по друга причина – тя събужда огромни надежди и очаквания в целия свят, но не успява да ги изпълни. Или по-скоро – изпълни част от тях, но незабавно засенчи реализациите си с мащабното насилие, което ги съпътства. Вместо общество на свободата, труда, равенството, творчеството, съветското общество произведе несвобода, привилегировано малцинство, неравенства. Творчеството някак оцеля, но въпреки множеството ограничения и официални канони. Печалната съдба е в провалените надежди.

Нещо повече, рухването на Съветската система погреба за почти четвърт век всяка съществена критика на капитализма и всякаква идея, била тя и утопична, за „преодоляване на капитализма“. А причините, довели до Руската революция, продължават да определят до голяма степен и нашето съвремие. Но никой вече не си представя една радикална революция, изпълнена с насилие. Днес хората мислят за еволюция, поне в обществата, които заради стратегическите си позиции в света се ползват с известно благополучие. Но еволюцията, разбирана като едно „естествено развитие“, може би няма да промени нещата в желаната посока, нито в желаната дълбочина. Вероятно продължават да са валидни думите на Жан-Пол Сартър: „Трябва едновременно да обясним на едните, че царството на целите не може да се осъществи без Революция, а на другите, че Революцията е приемлива, само ако подготвя царството на целите“. Тази революция всъщност предстои.

[1] Канадски колеги ми беше казал, че канадската френскоезична провинция Квебек ни дава представа за едно възможно развитие на френското общество без революцията. Една канадска католическа провинция, модернизирала се сравнително отскоро, едва след промените от 1967 г.

Posted in Uncategorized | 2 Коментари

Радикален консерватизъм или нов фашизъм?

Този текст беше провокиран от една поредица от иначе не толкова свързани случки.

Случка 1

Преди няколко месеца в НБУ имаше конференция на тема „В криза ли е либералната демокрация?“. На нея млад консерватор, както той сам се определя, обясни, че социалното неравенство е не само естествено, но и полезно, с което предизвика следният въпрос: „А ти приемаш ли политическото равенство“. Отговорът му, за всеобща почуда, беше „не“. И ако социалните неравенства, техният статут, управление, последици, са били отдавна предмет на дискусии между левите и десните, то политическите неравенства, мислех си, вече навсякъде по света, поне официално, са отхвърлени като несъвместими дори с най-тясно разбираната демокрация. Очевидно съм се лъгал.

Днешните радикални консерватори[1] смятат социалните неравенства за „естествено продължение“ на различията между хората. След като хората са различни, значи са и естествено неравни, другото е насилие над природата. Иван Стамболов – Сула, пише в своя блог: „Консерватизмът признава неравенството (не несправедливостта, не сегрегацията, а приемането на различността между хората) и в него вижда мощен мотор за конкуренцията.“ Тук смесването на различие и неравенство е очевидно. Да не говорим за конкуренция и състезание. В английския език първото е competition и се отнася за капиталистическия пазар, където ефектът от конкуренцията е елиминиране на конкурентите. Но състезанието или съревнованието е от друг порядък, защото concurrence означава „съвместно бягане“ и това се отнася до политиката и демокрацията – тук целта не е някой да бъде елиминиран, а публиката да избере, евентуално, по-добрия. Както при спорта. Но политическото равенство на гражданите е принцип, който разграничава две разбирания – демократичното и недемократичното, а не лявото и дясното.

Случка 2

В Полша се гласят да забранят абортите (свободата на жените да решат, кога и дали да имат дете). В България неправителствена организация иска същото в малобройна демонстрация пред парламента: „С този протест искаме да обърнем внимание на обществото за това, което се случва в България. Средно в България на ден чрез аборти се убиват по 80 бебета… Искаме правото на аборт да се ограничи.“ 

У нас, както следва в една посткомунистическа страна, критиците на правото на аборт няма как да не стигнат до отговорността на комунизма за това. Петър Николов в блога си пише: „Роден съм през 1979 г. Това се пада общо взето в 20-ти век, същият този, който донесе на човечеството арменския геноцид, голодомора, двете световни войни, комунизма, национал-социализма, холокоста, концлагерите, атомните бомби и да – легализирането на абортите. Легализирането прочее е измислено не от друг, а от Владимир Илич Ленин, аргументирано е като „защита на елементарни азбучни права на гражданите и гражданките“ и през 1920 г. – претворено в закон.“  Правото на аборт (доброволно прекъсване на бременността) се приравнява на голодомора и холокоста! Нещо като мрачен заговор за затриване на човечеството.

В друг текст, озаглавен „Либертарианската дилема за абортите“, авторът й Калоян Правов отбелязва: „Идеята, че жена е са способна с лека ръка да извърши аборт и това да е напълно приемливо, ме кара да изпитвам морална погнуса (вижте например “Shout your abortion” кампанията в САЩ). От друга страна съм настроен позитивно към идеята да планираш кога точно да родиш детето си така, че да му дадеш възможно най-добрия път в живота.“ Видимо няма трета възможност – жената да не иска дете, да не говорим за много други възможности. Тук въпросът винаги е бил, дали личната „морална погнуса“ непременно трябва да се превърне в законова забрана, вместо да се остави въпросът на моралната преценка на засегнатите жени?

Случка 3

В Европа изпитват сериозни притеснения от разширяването на влиянието на ултранационалистическите партии (като „Алтернатива за Германия“, Националния фронт във Франция, Партията на свободата в Австрия и много други), които повечето анализатори квалифицират като ксенофобски (в крайния вариант) или като радикално консервативни (в мекия вариант). Изданието Politico посочва, че „българската крайна десница ще разтърси Брюксел“, защото лидерите й се застъпват за употреба на сила срещу мигрантите, говорят остро срещу съседите или дори използват расистка реторика срещу ромите.

Но в България, очевидно, това не е никакъв проблем Дари напротив – Петър Николов обяснява: „Алтернатива за Германия“ прочее е много по-различна партия от това, което обикновено привиждат в нея. Всъщност тя е създадена от част от някогашното интелектуално крило на ХДС и не просто не е нацистка, а даже по общоевропейските стандарти е твърде умерена. … АзГ не е крайнодясна, а консервативна политическа формация, защитаваща, за разлика от Меркел, традиционните германски ценности…“ И призовава: „Ангела Меркел да последва примера на своя български съюзник и да създаде коалиция с АзГ и с подкрепата на Свободните демократи.“[2]

Подобен призив направи и Нено Димов: „Заклеймяването на реакционното движение като нацистко, непрестанното бълнуване на връзките му с Путин и образуването на широки безпринципни коалиции само и само да се оставят националистите извън управлението, заплашва да взриви Европа.“  Изходът е: националистите в управлението навсякъде! За да се спаси Европа.

Случка 4

В друг план, но равняващ се по горните две, Калин Янакиев обяснява, че в България не е имало антифашизъм, защото не е имало фашистко управление. Затова „преди 9/9 1944 г. ничия кръв не е била „проляна“ заради идеи (комунистически, социалистически, антинацистки и т.н.). България е била преди тази дата (макар и фатално погрешно обвързана с Хитлерова Германия) цивилизована европейска страна, с прилична (за военните условия) свобода на словото и съвестта. Всички убити (в престрелки), екзекутирани след произнесени присъди и т.н. са убити – трябва да се каже ясно и високо – заради практикуването на въоръжен терор (подпалване или ограбване на материално имущество, унищожаване на държавна документация, унищожаване на комуникационни и ЖП връзки, убийства – това са вършели „партизаните“).“

Това, вероятно, трябва да е вярно и за Франк Томпсън (1920-1944), разстрелян след като е заловен с други партизани. „On a hill outside of Litakovo today, Frank Thompson’s remains have been reinterred in a grave shared with eleven other Bulgarians, two of them named and nine unknown.“[3] Това четем в статия на Kristen Ghodsee за посещението на гроба на майор Томпсън от Роджър Уотърс, знаменитост от „Пинк Флойд“. Но присъдата на радикалните консерватори е: убит „заради практикуването на въоръжен терор“! Е, в гроба му са и останките на девет неизвестни човеци, но то е защото вероятно са пропуснали да ги отбележат в законосъобразната присъда след състезателен съдебен процес през юни 1944 г. в една „цивилизована европейска страна, с прилична (за военните условия) свобода на словото и съвестта“.

Случка 5

ГЕРБ предложи за председател на Комисията по досиетата (пълното й наименование е бюрократичен абсурд) своя депутат Антон Тодоров (с когото някои, които слабо ме познават, продължават да ме бъркат). Този опит (провалил се, засега) показва само желанието тази комисия да бъде използвана предимно за разчистване на сметки с политически противници, а не за да съдейства за разкриване на тъмните страници от репресиите в миналото. Прицелът е най-вече лявата опозиция, целта е управляващата ГЕРБ да има инструмент за потискане на опозиционната критика, особено след успешното елиминиране от парламента на дясната опозиция. Похватът е същия като в Полша и Унгария, където ултраконсервативните правителства фактически премахнаха опозицията, използвайки иначе инструментите на демокрацията, но разбирана предимно като власт на мнозинството.

В защита на кандидатурата на Антон Тодоров, разбира се, беше мобилизиран и патетичният антикомунизъм, винаги удобно прикритие за много посткомунистически безобразия. Кандидатът на ГЕРБ определи така онези, които отхвърлиха кандидатурата му: „Това са хора, наследници на червени родове, които са избивали българи по най-брутален начин след 9 септември“. И още: „В тази колекция от счупени грънци са бивши преподаватели по диалектически материализъм и научен комунизъм, бивши членове и кандидат-членове на компартията, дребни доносници по партийна линия на ниво Районен и Градски комитет на БКП, безсрамниици, обучавани в съветски идеологически школи, хрантутници на комунистическия режим и откровено „паднали” типове от породата на „кебапчийските котараци”.  No comment!

Случка 6

Унгарският премиер Виктор Орбан, когото мнозина у нас и отдясно, и отляво смятат за добър пример за следване, заяви в една реч от юли 2014, след като спечели отново изборите: „Следователно, можем да интерпретираме резултатите от изборите през 2010 г., особено в светлината на изборния успех през 2014 г., в смисъл че унгарските избиратели очакват от техните лидери да открият, изковат и изработят нова форма на държавна организация, която ще направи унгарската общност отново конкурентна след края на ерата на либералната държава и либералната демокрация, която, разбира се, ще уважава ценностите на християнството, свободата и човешките права.“  Демокрация, която не е либерална, но ще уважава свободата и човешките права? Такова нещо още е нямало, но ключът на разбирането на това изказване е в християнството. Именно на негова основа ще се гради новата, нелиберална демокрация.

Почти стана модно днес кризата на либералната демокрация и държава да се съобщава като положителна новина. Публично се изразява радост, че приключваме с либералния ред. Петър Николов се радва: „Утешителното е, че докато чакаме, ще можем да се насладим на лебедовата песен на европейския либерализъм.“  Тончо Краевски очаква консерваторите да задават дневния ред и се радва на края на либерализма: „Тези хора утре ще участват в задаването на дневния ред и ще прокарват консервативни политики в управлението, докато либералите тропат с крака навън и протестират.“

Общото е оправдаването на фашизоидни идеи

Онова, което свързва всичките тези отделни събития е, че около всяко виждаме повече или по-малко прокарване на няколко основни идеи, които се родеят с „първичния и вечен фашизъм“, така както го определя Умберто Еко. Той предлага 14 характеристики на фашизма, но тук ще се позова само на някои от тях, защото, пише Еко, „достатъчно е да присъства само една от тях, за да стане възможно фашизмът да започне да набъбва около нея“.

Следват няколко дословни цитата от Умберто Еко. „Първата черта на първичния фашизъм е култът към традицията“. „Официалните фашистки интелектуалци бяха ангажирани предимно с атаки срещу модерната култура и либералната интелигенция, защото били предали традиционните ценности.“ „Често използване на изрази като „изродени интелектуалци“, „изхабени сноби“ и „университетите са гнезда на червените“. „На хората, които се чувстват лишени от ясна социална идентичност, първичният фашизъм казва, че единствената им привилегия е най-общата – това, че са родени в една и съща страна. Това е произходът на национализма.“ „Елитизмът е типичен аспект на всяка реакционна идеология, доколкото той е фундаментално аристократичен, а аристократичният и военен елитизъм предпоставя грубо презрение към слабите.“ „Първичният фашизъм прехвърля своята воля за власт и върху сексуалните въпроси. Това е произходът на мачизма (който включва както презрение към жените, така и нетърпимост, и осъждане на нестандартните сексуални практики – от целомъдрието до хомосексуалността)“. „Първичният фашизъм се основава на избирателен популизъм, един вид „качествен“ популизъм. В нашето бъдеще може да се появи някакъв вид телевизионен или интернетски популизъм, при който емоционалната реакция на избрана група граждани бива представена и приета като Глас на народа.“ „Първичният фашизъм расте върху експлоатирането и изострянето на естествения страх от различното – и търси консенсус на тази основа. Първият апел на едно фашистко или незряло-фашистко движение е апелът срещу чуждите.“

Накратко: отричане на либералната демокрация и на либералните интелектуалци; национализъм; традиционни ценности; елитизъм и убеждение, че социалното неравенство е естествено; отхвърляне на свободата на жените да решават, какво да правят с бременността си; убеждение, че са „глас народен“; консенсус срещу различното. Разпознаваме много от тези черти заедно и поотделно в горните случаи. Но ще добавя и още няколко дословни цитати.

Тома Биков (07/04/2015): „Историческата отговорност на всяка десница е да изгради монолитна държавност и правила по оста Бог, Отечество, капитализъм.“  Иван Стамболов-Сула: „Хора, по-учени от нас, простите граждани, са го казали: консерватизмът се крепи на три стълба – капитализъм, национализъм и религия.“ Тончо Краевски: „Бяхме прави, че ще има ценностен сблъсък; бяхме прави, че либералната демокрация е органично устроена да фаворизира лявото; бяхме прави, че доминиращата култура е заплашена.“ Пак Тончо Краевски: „Реакционерите[4] не са и против Обединена Европа. Когато я критикуват, не виждат Путин като нейна алтернатива – напротив, както казва Орбан, ние най-много се страхуваме тъкмо от съветизирането й. Ние виждаме Обединена Европа като християнската империя на Карл Велики, а не като социалистическата утопия на Спинели.“ Димитър Петров: „Нашата европейска цивилизация е достигнала до днешното благоденствие (сравнено с останалия свят), благодарение на това, че е стъпвала на здрави устои, сред които основно място заемат семейните и християнските ценности. Днес обаче културният марксизъм атакува точно тези устои.“

Към казаното ще добавя и още две разбирания на днешните радикални консерватори: ултранационалистите не са опасни, а фашизмът не е заплаха. Според тях заплахата са либералите и културният марксизъм, също такива като вече отминалият комунизъм. Тончо Краевски обяснява: „По същество националсоциализмът е просто социализъм за бели хора, така че неговото място не е „крайно вдясно“ както днес лъжат либералите за да компрометират дясното, а напротив – крайно вляво, точно до Ленин и Сталин.“  А това, че фашизмът днес не е заплаха се вижда в опитите за тотално отхвърляне на легитимността на антифашистката съпротива в България. Нещо повече, изключването на съществуването на антифашистка съпротива в България през Втората световна война непряко (а може би пряко) легитимира противниците на партизаните, независимо дали става дума за правителството и неговата жандармерия, или за толерираните и дори влиятелни в правителството кръгове на Българските национални легиони, ратниците и други парафашистки или откровено пронацистки организации през този период. Такава позиция застава на страната на хора като Дянко Марков днес, превръщайки го единствено в мъченик на антикомунизма, но забравяйки неговото минало, свързано с легионите и тяхната откровено пронацистка дейност. Това не е никак безобидно.

Ето няколко фрази, които вероятно биха били произнесени без усилие от мнозина от днешните радикални консерватори.

 1. „Ако марксизмът станеше основа на целия свет, това би означавало край на всяка система, която си е представял до този момент човешкият ум.“
 2. „Културата, която не издържи на изпитанието, ще загине и ще освободи място на по-здравата, по-издръжливата култура“.
 3. „Правото на индивидуална свобода трябва да отстъпи на заден план пред дълга за съхранението на нацията“.
 4. „Според нашата доктрина съвременните капиталисти са капитани на индустрията, много велики организатори; мъже, които имат и трябва да имат дълбоко чувство на гражданска и икономическа отговорност, мъже, от които зависи съдбата на хиляди и десетки хиляди работници.“

Оставете първата фраза такава, каквато е, заменете във втората думата „култура“ с думата „раса“ и в третата – думата „нация“ с думата „раса“, и ще получите дословни цитати от „Моята борба“ на Хитлер (с.38, 147 и 151). Заменете в четвъртата фраза думата „нашата“ с „фашистката“ и ще получите цитат от Памфлет на фашистката пропаганда от 1929 г.

И още от същата книга на Хитлер: „За да замаскират всичко това и да приспят вниманието на жертвите си, евреите все по-високо и все по-високо крещят за необходимостта от равенство на всички хора, независимо от расата и цвета на кожата и глупците започват да им вярват.“ (с. 186) „Фьолкиш[5] идеята по този начин принципно се базира върху аристократичната гледна точка за природата и вярва, че този закон се разпростира върху всичко в този свят, включително до всяко отделно живо същество. То признава не само различната ценност на расите, но и различната ценност на отделните хора. И тъкмо с това то има организиращо значение срещу дезорганизиращата роля на марксизма.“ (с. 226) „Щом като обявяваме непримирима война на марксическия принцип „човек е равен на човека“, щом като оценяваме човека преди всичко от гледна точка на принадлежността му към определена раса – то ние трябва да съумеем да направим от това всички логични изводи до самия край.“ (с. 261) „Съвременната западна демокрация е спътница на марксизма, който изобщо е немислим без нея. Тя е именно онази почва, върху която израства това чудовище.“ (с. 47)

А ето още нещо и от Мусолини: „Погребахме старата демократична, либерална, агностична, парализирана държава, старата държава, която в знак на почит към безсмъртните принципи остави класовата борба да се превърне в социална катастрофа.“ (реч от октомври 1926 г.)[6] А в реч през две хиляди католически свещеници от януари 1938 г. Мусолини приканва събранието „да сътрудничи… в борбата за числено укрепване на италианците, защото само големите семейства осигуряват големите батальони, без които човек не може да побеждава. Италианците, една католическа нация, са още по-задължени да бъдат, с присъщата си мощ и демографска сила, бастион на християнската цивилизация“.[7]

Дали радикалните консерватори са неофашисти?

Не мисля, но се опасявам, че идеите, които налагат като „истината за света“, подхранват една публична среда, в която първичният фашизъм лесно вирее. С други думи, стават волни или неволни съучастници в легитимирането на антидемократични идеи, питателна среда за новите разновидности на фашизма. Или както казва Умберто Еко във вече цитирания текст: „Първичният фашизъм може да се завърне под най-невинни маски. Наш дълг е да го разкрием и да го посочим с пръст при всяка от появите му – всеки ден, във всяка част на света.“

Създаването на такава питателна среда, която помпа крайния национализъм, реакционния (радикален) консерватизъм, завоалирания и открит расизъм не е само резултат от горепосочените идеи. Мощната реклама на неравенството прониква навсякъде. Като например в тази невинна реклама на затворения жилищен комплекс като „най-правилния избор за живот“: „Като за начало, подобен комплекс ви дава възможност да се потопите в една неповторима атмосфера, която трудно бихте могли да намерите на друго място. Вашият живот ще бъде максимално улеснен с наличните магазини, които предлагат чиста и здравословна храна, a добрите ресторанти в комплекса винаги ще са на ваше разположение. Повечето от тях обикновено предлагат доставка до входната ви врата, така че вие ще можете спокойно да почивате вкъщи, докато вечерята ви пристига към вас… Затворените жилищни комплекси се охраняват 24 часа в денонощието, а достъпът на външни лица е строго регламентиран. Освен гарантираната сигурност, това ви позволява и да се почувствате като част от една общност – съседите ви най-вероятно ще споделят вашите ценности и социален статус, а това винаги са били предпоставки към създаване на топли приятелски отношения и близост.“

Да живее прекрасният нов свят, основан на естественото неравенство и разпадането на обществото на затворени общности, които, всяка у дома си, живеят щастливи и нехаят за останалите. Нито Оруел, нито Хъксли са имали толкова богато въображение. Но нали пак Тончо Краевски обяснява: „Изборът пред нашата култура е да управлява или да бъде управлявана.“  Друг модус няма, няма съжителство, няма съвместно съществуване, няма взаимно проникване, няма взаимодействие, няма мултикултурализъм – единствено доминация.

[1] Употребявам това словосъчетание, защото смятам, че има много важна разлика между тях и класическите консерватори, които бих нарекъл „либерални консерватори“, макар някои пуристи веднага да съзират тук оксиморон.

[2] Ангела Меркел изглежда няма намерение да последва този призив.

[3] „На хълм извън Литаково днес останките на Франк Томпсън са погребани в гроб, споделен с единадесет други българи, двама от които са известни и девет са непознати“.

[4] Новото е също, че квалификацията „реакционер“ вече се носи с гордо вдигната глава. O tempora, o mores.

[5] Понятие, често превеждано не много коректно с „народничество“.

[6] Мусолини, Фашистката революция. София, Жар птица, 2002, с. 256.

[7] Detragiache Denise. Un aspect de la politique démographique de l’Italie fasciste : la répression de l’avortement. In: Mélanges de l’Ecole française de Rome. Moyen-Age, Temps modernes, tome 92, n°2. 1980. pp. 691-735; doi : 10.3406/mefr.1980.2571

Posted in Uncategorized | има 1 коментар